Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia „Digitálna éra vzdelávania“

Anotácie s príspevkami: do 6. 12. 2021 Konanie konferencie: 10. 2. 2022 Bližšie informácie po kliknutí


26. 10. 2021 13.45 hod.

Vážení pedagógovia, študenti, technologickí partneri!

Fakulta managementu Univerzity Komenského a Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum plánuje dňa 10. 2. 2022 uskutočniť konferenciu pod názvom „Digitálna éra vzdelávania“.

Cieľom tohto podujatia je nájdenie vhodných riešení na digitalizáciu vzdelávania ako aj služieb v univerzitnom prostredí. Uvedomujeme si potrebu zosúladenia názorov pedagógov, študentov a technologických partnerov tak, aby boli naplnené očakávanie všetkých zainteresovaných strán.

Touto cestou vám chceme ponúknuť možnosť zapojiť sa do diskusie, prispieť svojimi vedomosťami a praktickými skúsenosti v danej oblasti, a tým napomôcť pri hľadaní optimálnych riešení.

Ak sa rozhodnete reflektovať na našu ponuku, anotácie s vašimi príspevkami očakávame v požadovanom formáte do 6. 12. 2021.

Poďme veci meniť a nečakajme na zmenu!

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.

PM Bc. Natália Pintérová
Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum
+421 908 866 260
pinterova27@uniba.sk