Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra marketingu a obchodu FM UK sa stala členom Rady pre reklamu

Katedra marketingu a obchodu FM UK bola v roku 2023 schválená Prezídiom Rady pre reklamu a následne Valným zhromaždením Rady pre reklamu


15. 01. 2024 16.17 hod.

Katedra marketingu a obchodu FM UK bola v roku 2023 schválená Prezídiom Rady pre reklamu a následne Valným zhromaždením Rady pre reklamu za riadneho člena Rady pre reklamu. Rada pre reklamu je orgán etickej samoregulácie reklamy a jej hlavným cieľom je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná, decentná, pravdivá a etická  reklama.
https://rpr.sk/sk/katedra-marketingu-a-obchodu-fakulty-managementu-univerzity-komenskeho-v-bratislave-sa-stala-clenom-rpr/

Okrem toho je od roku 2023 aj členom platformy Mediálna gramotnosť+, ktorá je odpoveďou na jednu z výziev prvého okrúhleho stola k témam mediálnej gramotnosti, ktorý zorganizovala Rada pre mediálne služby v októbri 2022 pri príležitosti Svetového týždňa mediálnej a informačnej gramotnosti.
https://rpms.sk/k-platforme-medialna-gramotnost-sa-pridavaju-traja-novi-clenovia