Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kariérne dni na Fakulte managementu

Pozývame vás 22. a 23. 11. 2022 od 14:00 do 17:00 na stretnutie s podnikmi ponúkajúcimi prácu pre študentov FMUK.


21. 11. 2022 10.22 hod.

Kariérne centrum FMUK vás pozýva na Kariérne dni Fakulty managementu v rámci ktorých prinášame ponuku pracovných pozícií pre študentov FMUK priamo v priestoroch fakulty.

Termín a čas:

  • Utorok 22. 11. 2022 od 14:00 do 17:00
  • Streda 23. 11. 2022 od 14:00 do 17:00

Zámerom je oboznámiť študentov FMUK s ponukou pracovných stážípracovných pozícií pre študentov FMUK. Pre správny výber praxe a práce je vhodné spoznávať ponuku firiem, vedieť porovnať a vyhodnotiť rôzne ponuky, ale tiež spoznať smerovanie trhu práce špecificky z pohľadu profilu absolventa FMUK.

Ponuku pracovných pozícií pre študentov FM UK prídu prezentovať:

Kariérne dni sú určené pre:

  • študentov posledných ročníkov FMUK, ktorí hľadajú konkrétne pracovné pozície,
  • študentov externého štúdia FMUK, ktorí hľadajú možný posun v kariérnej ceste,
  • študentov nižších ročníkov, ktorí sa zaujímajú o možnosti pracovného uplatnenia, záujem o získanie praxe už počas štúdia, napr. formou stáže, skráteného pracovného úväzku.

Priestor:

  • Katedra stratégie a podnikania - medzi učebňami 20 a 21.
  • prezentácie a diskusie v uč. 21 a v zasadačke KSP

 

Harmonogram prezentácií:

Utorok 22.11.2022
od 14:00 do 14:50 – uč. 21 - PWC Slovensko
od 15:00 do 15:50 – zasadačka KSP - Accenture
od 16:00 do 16:50 – uč. 21 - Aspiro – téma: Prístup Aspiro k ESG
 
Streda 23.11.2022
od 14:00 do 14:50 – uč. 21 - EMARK Analytics – téma: Dôležitosť dát pri tvorbe nie len manažérskych rozhodnutí
od 15:00 do 15:50 – zasadačka KSP - Arval
od 16:00 do 16:50 – uč. 21 - Johnson Controls


S pozdravom

Tím Kariérneho centra FMUK