Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Infoseminár pre študentov FM UK a FAF, vybraných na mobilitu ERASMUS+ na ak. rok 2018/2019

03.05.2018 (štvrtok) o 10:00 v AULE v budove FAF a FM UK na Odbojárov 10, v Bratislave


09. 04. 2018 12.42 hod.

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, z dôvodu vysokého nárastu počtu prihlásených študentov na mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019, prijalo rozhodnutie spolu s Farmaceutickou fakultou, že Informačný seminár pre študentov FM a FaF sa bude konať v priestoroch Auly FaF UK dňa 03.05.2018 (štvrtok) o 10:00.

V rámci seminára sa predstavia typy mobilít: štúdium, stáž a absolventská stáž.