Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka

Slávnostné odovzdávanie imatrikulačných listov študentom sa uskutoční v Aule UK na Šafárikovom námestí 12. 12. 2018


30. 11. 2018 04.23 hod.

Vážení študenti,

Imatrikulácia študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia sa bude konať  dňa 12. 12. 2018 (streda)  o 10,00 (nácvik o 9,00) v Aule UK Šafárikovo nám. 6 , 1. poschodie  v historickej budove Univerzity Komenského,  v starom meste.
Nácvik  Imatrikulácie študentov začína  o 9,00 hodine v Aule UK.

Imatrikulácia je slávnostné odovzdávanie imatrikulačných listov študentom a dekan fakulty vás predstavuje rektorovi UK.
Vyžaduje sa spoločenské  oblečenie.
Účasť je povinná.
Po ukončení Imatrikulácie výučba začína podľa rozvrhu od 14,00 hodiny.

Ing. Iveta Drahošová
Vedúca Študijného oddelenia

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch