Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

POZOR zmena termínu - IMATRIKULÁCIA študentov 1. ročníka

Slávnostné odovzdávanie imatrikulačných listov študentom 1. ročníka sa uskutoční v Aule UK na Šafárikovom námestí, dňa 22. 11. 2019.


11. 10. 2019 11.26 hod.

Vážení študenti,

Imatrikulácia študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia sa bude konať  dňa

22. 11. 2019 (piatok)  o 11,00 (nácvik o 9,30)

v Aule UK, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie, v historickej budove Univerzity Komenského,  v starom meste.
Nácvik Imatrikulácie študentov začína o 9:30 hodine v Aule UK.

Imatrikulácia je slávnostné odovzdávanie imatrikulačných listov študentom a dekan fakulty vás predstavuje rektorovi UK.
Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.

ÚČASŤ JE POVINNÁ.

Pán dekan udeľuje študentom 1. ročníka voľno po Imatrikulácii. Večer sa koná Beánia.


Ing. Iveta Drahošová
Vedúca Študijného oddelenia

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012, ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch