Ide ti matematika? Prihlás sa k nám!

Maturuješ z matiky? Dáme Ti 30 bonusových bodov na prijímačkách :)


06. 02. 2017 17.16 hod.

Fakulta managementu prijíma študentov na denné bakalárske štúdium na základe prijímacej skúšky z matematiky a anglického jazyka. V programe medzinárodný manažment aj z nemeckého alebo francúzskeho jazyka. Prijímacia skúška je v programe manažment odpustená len v prípade výborných výsledkov z SCIO porovnávacích testov (pozri www.scio.sk).

Fakulta svojím postojom k výberovému procesu vyjadruje na jednej strane podporu učiteľom na školách, ktorí často cítia nízku motiváciu u žiakov plynúcu z toho, že vysoké školy vo veľkej miere upúšťajú od prijímacích skúšok.
Významnejším dôvodom je ale aj to, že študenti na Fakulte managementu majú možnosť už v prvých ročníkoch absolvovať výmenný pobyt na zahraničných univerzitách, zapájať sa do projektov pre podniky alebo absolvovať už prax v odbore. Slabší študenti by tieto výzvy nezvládli, čo by znížilo celkovú úroveň vzdelávania, ale aj imidž fakulty.

Vzhľadom na výrazný pokles záujmu o maturity z matematiky sa fakulta rozhodla dať do kritérií motiváciu vo forme až 30 bonusových bodov k prijímacej skúške. Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky získavajú 20 bodov za externú časť a 10 bodov za internú časť k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

Rozhodnutie iných fakúlt a vysokých škôl prijímať na štúdium bez prijímacej skúšky alebo v zjednodušenej podobe považujeme za znižovanie kvality celého vzdelávacieho systému, ktorý sa tak stáva nemotivačný a ktorý znižuje úroveň vzdelávania, keďže na mnohé fakulty sa takto dostanú veľmi slabí študenti, ktorí stiahnu dolu aj ďalších svojich spolužiakov.

O tejto téme sme sa preto porozprávali s tromi vyučujúcimi Fakulty managementu, ktorí ako členovia Akademického senátu Fakulty managementu a vedenia fakulty takúto formu prijímacej skúšky podporili:

Otázka: Prečo by si išiel študovať na školu, kde sú prijímacie pohovory z matematiky?
Greguš: Znalosti, ktoré rozvíja matematika zväčša odlišuje tých najlepších od tých podpriemerných, a ja by som chcel študovať spolu s tými najlepšími.
Papula: Z rozhovorov so zamestnávateľmi vyplýva, že si prednostne vyberajú našich absolventov práve z dôvodu, že prešli náročným prijímacím konaním. Podľa mňa to stojí za to.

Otázka: Prečo Fakulta managementu stále trvá na prijímacích skúškach z matematiky?
Papula: Matematika nie je len o číslach a počtoch. Matematika učí človeka klásť tie správne otázky. Manažér musí vedieť formulovať správne otázky a komplexný problém tak rozložiť na malé riešiteľné časti.
Wojčák: Lebo matematika je aj o schopnosti venovať pozornosť problému a vynaložiť na jeho riešenie úsilie. Učí ťa rozmýšľať a to je to, čo potrebuješ aby si uspel v štúdiu a aj v živote.

Otázka: Prečo vôbec ísť na školu, kde sú prijímacie pohovory, keď môžem byť prijatý na vysokú školu aj bez nich?
Greguš: „Príjmačky“ sú taký prvý test či na to máš a či chceš patriť medzi tých úspešných.
Papula: Na škole, kde sú prijímacie pohovory sú kvalitnejší študenti, ktorí ťa potiahnu. Mať šikovných spolužiakov znamená mať perspektívnych partnerov v spoločnom biznise, ale tiež kvalitný network do budúcna.
Wojčák: Ísť na školu, kde nie sú prijímacie pohovory, je NUDA (proste ťa prijmú, lepšie je si dokázať, že na to máš) :-). Na FM UK budeš mať spolužiakov, pre ktorých tímová práca nie je problém a učenie bude zábavnejšie.

Otázka: Čo by si uchádzačovi, ako tvojmu budúcemu študentovi odkázal?
Wojčák: Chceš mať zaujímavú prácu, v ktorej budeš spokojný, lebo budeš úspešný? Príjmy výzvu a dokáž to. Držíme ti palce.
Naša škola je skvelá, rozvíja myslenie, spoluprácu, podporuje spoločné riešenie problémov a diskusie medzi študentmi. Nauč sa učiť aj inak, tak ako v praxi.
Greguš: Pracuj na sebe, nenechaj sa odradiť prekážkami, hľadaj výzvy, študuj praktické veci pre život a pripoj sa k najlepším, o ktorých sa firmy bijú!

doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. – 41 r. predseda Akademického senátu FM UK
doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. – 42 r. člen Akademického senátu UK a AS FM UK
doc. Ing. Ján Papula, PhD. – 37 r.  prodekan pre denné štúdium