Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška IBM: História, vývin, kultúra medzinárodnej firmy


21. 02. 2023 08.21 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému:

"História, vývin, kultúra medzinárodnej firmy"

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 14.3.2023 v čase od 14:00 do 15:20 hod. v miestnosti č. 9. Prednášajúcou bude Soňa Khandlová, Pricing Team Leader v spoločnosti IBM. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Organizačné kultúry - európske špecifiká", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.

Viac informácií:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (vyučujúci predmetu; IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)