Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška IBM: Employer branding


09. 03. 2023 09.17 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému "Employer branding".  

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 16.3.2023 v čase od 11.05 do 12.25 hod. v miestnosti č. 21. Prednášajúcim bude Matúš Mazán, ktorý v IBM pracuje ako employer branding specialist. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Moderný marketing - nové trendy, zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.

Viac informácií:
prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (vyučujúci predmetu Moderný marketing - nové trendy; Katedra marketingu FMUK; peter.starchonfm.uniba.sk)  
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)