Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu privítala prvých Erasmus študentov

Akademický rok 2020/2021 sme začali odovzdávaním certifikátov


21. 09. 2020 17.00 hod.


Napriek pandemickej situácií v celej EU, mnohým opatreniam spojených s pricestovaním z červených krajín na FM UK príde na zimný semester vyše 90 Erasmus študentov z 12 krajín EU.

Za zvýšených hygienických opatrení prebehli „outdoor“ stretnutia s prvými dvoma skupinami v blízkom parku, kde študenti v príjemnom prostredí prešli procesom imatrikulácie - dostali certifikát, privítacie balíčky a zložili študentskú prísahu. Súčasťou stretnutia boli aj užitočné informácie tlmočené prodekankou pre medzinárodné vzťahy Dr. Vilčekovou.

Fakulta managementu je pripravená zvládnuť zimný semester aj za účasti vysokého počtu zahraničných študentov, ktorých záujem o štúdium na našej fakulte nás úprimne teší a motivuje.

Všetkým prajeme úspešný semester.

Zahraničné oddelenie
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Galéria fotiek zo stretnutia a odovzdávania certifikátov

1. skupina

2. skupina

3. skupina