Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Expertné stretnutie k strategickému projektu ACCESS


21. 03. 2024 11.14 hod.

Dňa 12. marca 2024 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave, za účasti štátneho tajomníka MIRRI SR  Michala Kaliňáka, štátneho tajomníka Ministerstva regionálneho rozvoja Maďarska Gábora Mayera a ďalších hostí, uskutočnilo expertné stretnutie vo forme referenčnej skupiny workshopu k strategickému projektu ACCESS. Univerzitu Komenského ako partnera projektu zastupovala PhDr. Livia Bott Domonkos, PhD. z Katedry medzinárodného manažmentu FM UK.

Viac informácií o stretnutí je možné nájsť na stránkach Katedry medzinárodného manažmentu: https://www.fm.uniba.sk/pracoviska/katedry/katedra-medzinarodneho-manazmentu/akcie-organizovane-na-kmm-v-ar-20232024/

Viac informácií o projekte je možné nájsť na: https://cesci-carpathia.eu/sk/projekt-access/