Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Etika v slovenskom podnikateľskom prostredí

Rozsiahly celoslovenský výskum odhaľuje, aké neetické praktiky sa vyskytujú v našom podnikateľskom prostredí.


18. 06. 2020 18.46 hod.

<output>Neplatičstvo je na čele slovenského rebríčka neetických praktík podnikania, Článok je dostupný na webe Pravda: </output>

Neplatičstvo je na čele slovenského rebríčka neetických praktík podnikania.
Článok je dostupný na webe Pravda:

https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/554535-neplaticstvo-je-na-cele-slovenskeho-rebricka-neetickych-praktiv-podnikania/

Viac informácií na stránke projektu APVV-16-0091 - Rozvoj podnikateľskej etiky
v slovenskom podnikateľskom prostredí

<output>Rozvoj podnikateľskej etiky
v slovenskom podnikateľskom prostredí </output>

<output>Rozvoj podnikateľskej etiky
v slovenskom podnikateľskom prostredí </output>

<output></output>