Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

„Welcome Week“ na FM UK

Uvítací týždeň pre prvákov od 11. do 14. 9. 2023


13. 09. 2023 15.09 hod.

Takzvaný nultý týždeň /11.09-14.09./ bol uvítacím týždňom pre prvákov denného programu, pre nových študentov anglického programu a zároveň pre Incoming Erasmus študentov z krajín celej Európy v počte 140 a študentov Národného štipendijného programu v počte 13.

Pre všetkých bol pripravený bohatý uvítací program, veľa sprievodných akcií a aktivít. Prichádzajúci zahraniční študenti absolvovali prehliadku Bratislavy, kurz  základov slovenčiny, informačné stretnutia na fakultách a Imatrikuláciu v Aule rektorátu UK.

Tešíme sa spoločne na začiatok zimného semestra.