Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

POZOR deadline sa blíži - Erasmus výzva na mobilitu ŠTÚDIUM je OTVORENÁ

Erasmus výzva na mobilitu študentov na akademický rok 2024/25 je OTVORENÁ do 15.2.2024


07. 02. 2024 10.31 hod.

Milí študenti,

Erasmus výzva na mobilitu študentov (štúdium = akcia SMS) na akademický rok 2024/25 je OTVORENÁ

Do 15.02.2024 je otvená výzva na prihlasovanie na študentské mobility Erasmus+ za účelom štúdia (akcia SMS, pobyty na semester) na akademický rok 2024/2025. 

Prihlášku študenti podávajú v systéme Mobility Online, linka na prihlášku je na stránke https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/, na ktorej študenti nájdu aj návod na podanie prihlášky. Prihlasovacie hesla ako do AISU.

Platné a aktívne zmluvy pre FM  sú na našom webe: 

V prihláške si môžu študenti vybrať najviac 3 možnosti = 3 partnerské univerzity, vrátane ENLIGHT univerzít na základe multilaterálnej zmluvy uzatvorenej na úrovni celej univerzity. ENLIGHT zmluva je uzatvorená pre všetky študijné odbory (s určitými výnimkami uvedenými na stránke), čo ale neznamená, že na danej univerzite sa všetky odbory aj vyučujú. Študenti si preto musia vopred overiť možnosti štúdia a kompatibilitu s ich študijným program na stránkach partnerskej univerzity, prípadne v katalógu predmetov ENLIGHT. Počty miest na ENLIGHT zmluvách platia pre celú univerzitu a sú veľmi rôznorodé (od 4 po 30 študentov na partnera), nedajú sa preto rozdeliť po fakultách na začiatku výberu. Počty miest vyhodnotíme podľa záujmu po uzatvorení prihlášok spoločne pre celú univerzitu a oznámime Vám mená študentov, ktorí môžu využiť multilaterálnu zmluvu. Budeme hodnotiť prospech, jazykové znalosti, či ide o prvú Erasmus mobilitu a prípadné zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie študenta na základe informácií zadaných v prihláške. Informácie o ENLIGHT mobilitách v rámci tejto výzvy (počty miest a termíny na nomináciu, linky na partnerské univerzity...) nájdete na stránke (záložka ENLIGHT mobility): https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/