Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské a post doktorandské štipendiá „Eugen Ionescu“ 2020 - 202

Výzva na rok 20/21 otvorená do 28. marca 2021


15. 01. 2021 16.02 hod.

Dovoľujeme si vás informovať o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o doktorandské a post doktorandské štipendiá „Eugen Ionescu“ 2020 - 2021. Je to program rumunskej vlády, ktorý riadi AUF. 

Dokumenty týkajúce sa výzvy sú dostupné na: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021/ 

Uzávierka prihlášok: 28. marca 2021

Cieľová skupina: doktorandi a učitelia-výskumní pracovníci všetkých odborov, pripojení k univerzite siete AUF v krajine OIF a v Alžírsku (okrem Rumunska), ktorí chcú absolvovať trojmesačnú stáž v Rumunsku v jednom z 28 univerzitných centier.

Obdobie mobility: september - december 2021