Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

DEŇ EURÓPY - Medzinárodná študentská vedecká konferencia na FM UK


06. 05. 2022 12.45 hod.

DEŇ EURÓPY
9. máj 2022
na FM UK (č.2)
Medzinárodná študentská vedecká konferencia

PROGRAM 9. mája 2022

Moderuje D. Saxunová

14. 00 hod. Otvorenie – prof. RNDr. D. Saxunová, PhD.
                    Hymna EÚ
14. 10 hod. Príhovor – dekana FM UK prof. RNDr. M. Greguš, PhD.
14. 20 hod. Pozdravenie zástupcom veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku
14. 30 hod. Príhovor – doc. M. Šuplata, PhD.
14. 40 hod. Príhovor – poslanec Európskeho parlamentu R. Hajšel
15. 20 hod. Ukončenie - prof. RNDr. D. Saxunová, PhD.
15. 30 rokovanie v sekciách

Nemecká sekcia (č.2) moderuje Milošovičová
Francúzska sekcia ( č. 14) moderuje Delaneuville
Anglická sekcia (č.15) moderuje Saxunová
V sekciách sú prezentované príspevky slovenských študentov a zahraničných študentov