Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanské voľno pre denných študentov

3. apríla 2018 (utorok)


23. 03. 2018 10.11 hod.

Dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., udeľuje dekanské voľno denným študentom FM UK dňa 3. apríla 2018 v súvislosti s veľkonočnými sviatkami.