Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dekan FM UK ocenil najlepšiu publikáciu vo vedeckom časopise v roku 2020

V roku 2020 sa dekan FM UK prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. po prvýkrát rozhodol oceniť najlepšiu publikáciu autorov z fakulty vo vedeckom časopise.


19. 12. 2020 21.42 hod.

 

Na základe nominácií jednotlivých katedier a odporúčania špeciálnej hodnotiacej komisie sa najlepšou časopiseckou publikáciou stal článok našich mladých kolegov z Katedry ekonómie a financií Mgr. Mária Papíka, PhD. a Mgr. Lenky Papíkovej, PhD. s názvom „Detection models for unintentional financial restatements“ uverejnený v kvalitnom impaktovanom medzinárodnom časopise „Journal of Business Economics and Management“, indexovanom v databázach WoS (SSCI) aj Scopus. Článok si môžete prečítať tu: https://doi.org/10.3846/jbem.2019.10179. Gratulujeme!