Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BI Day 2024

Pozvaní odborníci na problematiku Business Intelligence prídu zdieľať svoje skúsenosti z tejto oblasti už 8. apríla 2024 o 17.00 na FM UK


28. 03. 2024 15.43 hod.

Pozvaní odborníci na problematiku Business Intelligence prídu zdieľať svoje skúsenosti z tejto oblasti v kontexte rýchlo sa transformujúceho prostredia.
Tento odborný seminár je zameraný na predstavenie významu a aplikácie Business Intelligence v dnešnom dátovo orientovanom svete.
Cieľom je poskytnúť študentom a ďalším záujemcom hlbší vhľad do toho, ako moderné BI nástroje a techniky analýzy dát môžu formovať obchodné stratégie a podporovať rozhodovacie procesy v rôznych odvetviach.
V jednotlivých prednáškových blokoch sa dozviete veľa zaujímavých a aktuálnych informácií, ktoré budú doplnené o diskusný a networkingový priestor. 

Detailný program