Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Americké letné semináre pre odborníkov - Fulbrightova nadácia

Termín uzávierky prihlášok je 2. marca 2021.


22. 02. 2021 10.44 hod.

Vážení kolegovia,

 

Komisia J. W. Fulbrighta  a U.S. Embassy Bratislava dávajú do pozornosti Americké letné semináre pre odborníkov.
Termín uzávierky prihlášok je 2. marca 2021.

Semináre na rok 2021 sú vypísané v nasledovných oblastiach:

  • Zahraničná politika USA
  • Rozvoj pracovnej sily
  • Ekonomika a obchod USA
  • Žurnalizmus a médiá v USA

Výmenný program bude mať hybridný formát a pozostávať z online časti počas letných mesiacov, kedy sa účastníci zúčastnia virtuálnych prednášok, workshopov či diskusií; a prezenčnej formy, kedy účastníci na dva týždne vycestujú do USA (predpokladaný termín je jeseň 2021, resp. zima 2022).

Vhodnými kandidátmi (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú motivovaní pedagógovia a odborníci z vysokoškolských inštitúcií alebo organizácií zameraných na výskum (neziskové organizácie, think-tanky a pod.) Kandidáti sa musia zaoberať americkými štúdiami, medzinárodnými vzťahmi a príbuznými odbormi, musia byť vo svojom odbore dostatočne erudovaní a ich cieľom je zabudovať získané poznatky do svojej pedagogickej a odbornej práce. Skúseným akademickým pracovníkom program poskytne príležitosť prehĺbiť svoje chápanie americkej spoločnosti, kultúry, hodnôt a amerických inštitúcií, a umožní tak zvýšiť kvalitu výučby o Spojených štátoch na akademických inštitúciách v zahraničí.Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári.

Podrobnejšie informácie o programe, jednotlivých témach a prihlášku nájdete na http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare alebo https://sk.usembassy.gov/education-culture/academic-exchange-programs/susi/

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte na officefulbright.sk a contact_bratislavastate.gov.