Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

21. SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ KONFERENCIA

SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ a ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÁS POZÝVAJÚ na 21. SLOVENSKÚ ŠTATISTICKÚ KONFERENCIU


11. 07. 2022 12.46 hod.

SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ
a ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VÁS POZÝVAJÚ na 21. SLOVENSKÚ ŠTATISTICKÚ KONFERENCIU

Miesto konania: Žilina
Prihlášky elektronicky: do 23. augusta 2022
Konanie konferencie v dňoch: 13. – 14. septembra 2022

Stručný prehľad základných informácií, ako aj prihlasovací formulár je k dispozícii na stránke spoločnosti tu:
http://www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/86/21ssk/