Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

10 mesačné štúdium, resp. výskum v Taiwane pre PhD študentov, doktorandov

Termín na podávanie prihlášok na štúdium, resp. výskum na vybraných vysokoškolských inštitúciách v Taiwane pre PhD študentov, doktorandov je 30. september 2021


13. 08. 2021 12.15 hod.

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vám preposlať informáciu zo strany Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) ohľadom možnosti opätovného zapojenia sa do štipendijného programu Visegrad–Taiwan Scholarships, určeného na 10 mesačné štúdium, resp. výskum na vybraných vysokoškolských inštitúciách v Taiwane pre PhD študentov, doktorandov a pod.

Ide o nasledovné podporované akademické oblasti:
Nanotechnológie
Elektrotechnický priemysel
Biotechnológie
Informačné technológie
Verejné zdravie
Sociálne a humanitné vedy

Pre nasledujúci akademický rok bude možné podporiť 10 mesačné štúdium pre každú z krajín V4 (to znamená spolu 40 mesiacov).

Viac informácií o programe vrátane prihlášky je dostupných na webovej stránke - https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/.

Termín na podávanie prihlášok je 30. september 2021.