Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výzva v rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko


30. 01. 2018 08.56 hod.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti otvorenú výzvu na podávanie projektov v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko.

Uzávierka žiadostí je 15. marca, podporované sú tieto oblasti:

 

  • spolupráca mladých výskumníkov,
  • doktoráty pod dvojitým vedením, 
  • organizácia rakúsko-slovenských školení,
  • prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.


Bližšie informácie o programe nájdete na odkaze https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/.