Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Verejná výzva na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019


05. 06. 2019 12.52 hod.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila a 31.5.2019 otvorila:

„Verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019“

Uzavretie výzvy bude 8.11.2019 o 12:00

Všetky relevantné informácie sú dostupné na:

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/otvorene-vyzvy/mvp-2019.html