Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

RUSKO - ŠTIPENDIUM NA 1- AŽ 10-MESAČNÝ VÝSKUMNÝ POBYT NA ZÁKLADE MEDZIVLÁDNEJ BILATERÁLNEJ DOHODY


27. 09. 2021 16.16 hod.

Dovoľujeme si vám oznámiť, že termín podávania žiadostí na štipendijné pobyty v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol zmenený.  

Nové podmienky podávania žiadosti na štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľované na základe medzivládnej bilaterálnej dohody nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all.  

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody je potrebné, aby uchádzač najskôr podal žiadosť podľa podmienok ruskej strany do stanoveného termínu. Následne si uchádzač musí podať žiadosť v SAIA, n. o. do stanoveného termínu uzávierky podávania žiadostí (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany).  

Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody sa predkladá:  

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on-line)  

a  

  1. cez on-line systém SAIA, n. o. (on-line aj poštou).  

 

Podávanie žiadosti:   

  1. cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii:  
    1. on-line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education-in-russia.com/. Do termínu uzávierky najneskôr 31. 10. 2021 23.59 hod.  
  2. cez on-line systém SAIA, n. o.:  
    1. on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky 9. 11. 2021), a to v prípade, že uchádzač má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany;  
    2. v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka). 


Žiadosť o štipendijný pobyt v Ruskej federácii udeľovaný na základe medzivládnej bilaterálnej dohody si uchádzači môžu podať pri nasledovných typoch štipendijných pobytov: 

 

 

MŠVVaŠ SR hradí:

·         cestovné náklady do miesta pobytu a späť

·         príplatok k štipendiu 135 -146 EUR/mesiac: 

·        3. stupeň štúdia: 

·         1. ročník - 135 EUR/mesiac,

·         2. ročník - 137 EUR/mesiac,

·         3. ročník - 139 EUR/mesiac,

·         4. ročník - 146 EUR/mesiac,

·        pedagogickí a vedeckí pracovníci: 146 EUR/mesiac.


Prijímajúca strana hradí:

·         bezplatné štúdium

 

Podrobné informácie k podávaniu žiadosti nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o. na webovej stránke www.saia.sk.