Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zahraničná prednáška - Organisational Cultures (Characteristics of Lithuania)


02. 03. 2023 09.44 hod.

V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému Organisational Cultures (Characteristics of Lithuania). Prednášajúcim je prof. Algirdas Giedraitis (Lithuania Business University of Applied Sciences, Litva).

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 15.3.2023 v čase od 14.00 do 15.20 hod. v miestnosti č. 12 (hlavná budova).
Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Organisational Cultures (European Feautures) pre Erasmus študentov, zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v anglickom jazyku.

Viac informácií
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)


As part of FMCU's international cooperation with foreign universities, we invite you to a guest lecture by Prof. Algirdas Giedraitis (Lithuania Business University of Applied Sciences, Lithuania) on the topic of Organisational Cultures (Characteristics of Lithuania).

The guest lecture will take place on March 15, 2023, from 14:00 to 15:20 in room no. 12 (main building).
The lecture will take place for the Erasmus students of the course Organisational Cultures (European features), but all students and teachers interested in this topic can participate. The lecture will be in English.

More information:
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (Department of Management; lukas.copusfm.uniba.sk)