Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zahraničná prednáška - Diversity Management in Organization: Cultural Approach


27. 02. 2023 10.24 hod.


V rámci medzinárodnej spolupráce FMUK so zahraničnými univerzitami Vás pozývame na hosťovanú prednášku prof. Elwiry Gross–Gołackej (Faculty of Management, University of Warsaw - Poľsko)

na tému Diversity Management in Organization: Cultural Approach.

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 1.3.2023 v čase od 09.00 do 10.20 hod. v miestnosti č. 19.

Prednáška sa uskutoční pre študentov trajektórie Manažment ľudských zdrojov (4. ročník), zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v anglickom jazyku.
Viac informácií
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)


As part of FMCU's international cooperation with foreign universities, we invite you to a guest lecture by Prof. Elwira Gross–Gołacka (Faculty of Management, University of Warsaw - Poland) on the topic Diversity Management in Organization: Cultural Approach.
The guest lecture will take place this Wednesday, March 1, 2023, from 9:00 a.m. to 10:20 a.m. in room no. 19 (annex building).
The lecture will take place for the students on the trajectory of Human Resources Management, but all students and teachers interested in this topic can participate.
The lecture will be in English.We look forward to meeting you.Assoc. Prof. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.Head of Department of Management