Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Uzbekistan očami učiteľa: Zážitky z Buchary na Hodvábnej ceste

Semester v Uzbekistane očami Mgr. Ferka Olšavského, PhD.


01. 07. 2024 12.31 hod.


Bucharská štátna univerzita v meste Buchara v Uzbekistane sa stala mojim prechodným pracoviskom v letnom semestri akademického roka 2023-2024. Pôsobil som na jednej z jej desiatich fakúlt – Fakulte ekonómie a cestovného ruchu, Katedre marketingu a manažmentu. História univerzity sa píše od roku 1930 kedy vznikol pedagogický inštitút. Univerzita je lokalizovaná v blízkosti centra mesta a jej kampus s internátmi pôsobí príjemným dojmom aj vďaka upraveným zeleným plochám s množstvom ovocných stromov, okrasných rastlín, športovísk a modernej knižnici.

Pozvanie na semestrálny pobyt som dostal po podpore viacerých uzbeckých študentov, ktorým som pomohol uchádzať sa o štipendium z Národného štipendijného programu Slovenskej republiky. S mnohými z nich som sa počas môjho pobytu stretol v Buchare alebo počas výletov po Uzbekistane. Bol to vždy výnimočný pocit blízkosti so Slovenskom v ďalekom Uzbekistane, hoci som sa stretával s Uzbekmi, no našim spoločným bola FM UK, na ktorej sme sa spoznali. Každý z nich bol nesmierne vďačný našej krajine za udelenie štipendia, ktoré im umožnilo spoznať nielen Slovensko, ale aj ďalšie krajiny EÚ.

Počas pobytu som viedol prednášky a semináre z predmetov Marketing a Manažment rizika a konzultácie k predmetu Bankovníctvo a peniaze. Obsahová náplň predmetov ako aj organizácia prednášok a seminárov je podobná európskemu systému vzdelávania. Študenti sú hladní po informáciách o možnosti študovať v zahraničí a veľká väčšina z nich sa na to cielene pripravuje učením jazykov. Zaujímavosťou je, že v krajine vysiela televízny kanál zameraný výlučne na vzdelávanie anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka. V komunikácii so študentmi alebo kolegami vznikali občas aj nedorozumenia, no neskôr som si uvedomil, že tie pramenili z rozdielnosti našich kultúr, z odlišného vnímania dochvíľnosti, schopnosti pracovať v tímoch, v motivácii, schopnosti a možnosti vyjadriť svoj postoj alebo napríklad vo vnímaní náboženstva v živote ľudí.

Okrem vyučovania som sa zúčastnil viacerých workshopov, na ktorých som spoznal miestnych a zahraničných pedagógov hosťujúcich na univerzite. S viacerými z nich som zostal v kontakte. Mnoho zaujímavých ľudí som spoznal vo svojom voľnom čase objavovaním krajiny.

Najviac času som venoval objavovaniu samotnej Buchary. Je to starobylé mesto na niekdajšej hodvábnej ceste, ktoré bolo známe ako významné centrum obchodu, vzdelávania, kultúry a náboženstva. Buchara bola hlavným mestom Sámánovského štátu (892-999), Bucharského chanátu (1533-1756) a Bucharského emirátu (1785-1920). V súčasnosti je mesto centrom regiónu Buchara, žije tam približne 280 tis. obyvateľov. Známe je predovšetkým nespočetným množstvom historických pamiatok. Centrum mesta je spolu s niektorými mešitami a madrasami zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Ekonomicky je pre mesto významný turizmus. Centrum mesta žije životom bežných ľudí, čo z neho robí autentické miesto pre turistov. Počas prechádzok mestom som sa stretával s miestnymi maliarmi miniatúr, predajcami hodvábnych šatiek či majiteľmi reštaurácií, s ktorými sme sa rozprávali o životoch v našich krajinách a ďalších plánoch. Cesta mestom nebola nikdy všedná.

Už v druhý deň môjho pobytu som mal možnosť zúčastniť sa tradičnej bucharskej svadby. Neskôr som zažil oslavy Medzinárodného dňa žien, Navruzu, Ramadánu a zúčastnil som sa rôznych folklórnych podujatí. Najhodnotnejšími pre mňa zostanú zážitky organizované kolegami a priateľmi a vzácne pozvania návštev do ich domácností. Pohostinnosť, ohľaduplnosť a rešpekt sú tie najvzácnejšie hodnoty, ktoré vám vedia ľudia v Uzbekistane ponúknuť. A to bez ohľadu na to, či ide o cudzích alebo blízkych ľudí. Veľa času som venoval aj individuálnemu cestovaniu. Zážitky z cestovania vlakom do miest Chiva, Samarkand, Termez a Taškent sú nezabudnuteľné.

Do kategórie prekvapujúcich a nečakaných zážitkov by som spomenul rýchlovlak Afrasyob spájajúci Taškent, Samarkand a Bucharu, ktorý úrovňou poskytovaných služieb a rýchlosťou patrí medzi top dopravné prostriedky porovnateľné s Európou. Podobne pokroková je úroveň služieb e-governmentu, ktorá v spleti miestnej byrokracie dokáže cudzincom uľahčiť život. Nečakanou je tiež vysoká úroveň bezpečnosti v krajine – nikdy som sa necítil byť nikým ohrozený. V živote by som tiež nečakal, aká dôležitá bude znalosť ruského jazyka.

Na záver by som chcel vyjadriť veľkú vďaku vedeniu FM UK, kolegom na domácej fakulte a rodine, ktorí mi umožnili vycestovať na zahraničný pobyt a zároveň kolegom a priateľom na Bucharskej štátnej univerzite, ktorí nič nenechali na náhodu a vytvorili mi zázemie pre vyučovanie študentov, nadväzovanie kontaktov a spoznávanie Uzbekistanu – krajiny bohatej na históriu, ponúkajúcej svoju nekonečnú pohostinnosť.

Na jednom z mnohých výletov s kamarátom Firuzom, ktorý tiež bol v Bratislave