Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká konferencia "Zjednotení v rozmanitosti"

Vedecká študentská konferencia pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie


02. 05. 2024 12.19 hod.

 

Študenti programu Medzinárodný manažment si dňa 7. mája 2024 na študentskej  vedeckej  konferencii  s názvom „Zjednotení v rozmanitosti" pripomenú dvadsaťročné úspešné členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii.

Táto akademická aktivita odzrkadľuje formáciu a dozrievanie študentov pre myšlienku zjednotenej Európy a ich postoj k pôvodným hodnotám, úlohám a cieľom na ktorých bola súčasná Európska únia postavená.

Vedecké príspevky prezentované študentmi sú zamerané na aktuálne témy a politiky Európskej únie. Rokovací jazyk vedeckého podujatia je nemčina.

Odborná záštita nad podujatím:
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.  
vedúci Katedry medzinárodného manažmentu, bývalý člen kabinetu prvého slovenského eurokomisára v Európskych komisiách Romana Prodiho a José M. Barrosa, diplomat, člen Odboru hlavného vyjednávača pre vstup SR
s EÚ na MZV SR, autor početných publikácii o politikách a inštitúciách EÚ
bývalá koordinátorka
pre aproximáciu finančného práva, spoluautorka viacerých právnych predpisov v pôsobnosti Ministerstva financií SR
a prvá súdna znalkyňa v odbore Európske právo, ktorá bola účastníčkou procesu prípravy Slovenskej republiky na členstvo
v Európskej únii

Dátum konania: 7. 5. 2024, utorok, 9:30 - 12:30
Miesto konania: miestnosť č. 14., 4.poschodie zasadačka dekana
Rokovací jazyk: nemčina

Program podujatia
•    Otvorenie: Hymna EÚ
•    Príhovor: vedúci katedry - doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
•    Príhovor: doc. PhDr. Petra Milošovičová, PhD. (moderuje)

Príspevky študentov:
1.    Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii
Mitgliedschaft der Slowakischen Republik in der Europäischen Union (Alžbeta Kacová, Nina Horníková)
2.    Mládež v pohybe – skúsenosti s programom Erasmus Jugend in Bewegung - Erfahrungen mit Erasmus+ Programm (Garajová Kornélia, Jana Mackovčínová)
3.    Význam zahraničných investorov pre regionálny rozvoj Bedeutung ausländischer Investoren für die slowakische regionale Entwicklung
Juraj Zelenay
4.    Zdravé a bezpečné potraviny v EÚ Gesunde und sichere Ernährung in der EU (Filip Fečík, Sandra Halmová)
5.    Dopady Európskej zelenej dohody na slovenské hospodárstvo Auswirkungen des Europäischen Green Deal auf die slowakische Wirtschaft
(Dominika Švarcbacherová, Terézia Fedorková)
6.    Význam vzdelávacích programov a projektov Erasmus+
Die Bedeutung von Erasmus+ Ausbildungsprogrammen und projekten
(Katerina Litsyetsky, Samuel Roy)

detailný PROGRAM PODUJATIA v pdf