Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Strategické stretnutie k medzinárodnej projektovej spolupráci a Summitu Smart City 360° v Prahe

Február a marec boli plné výziev. Niesli sa v znamení prehlbujúcej sa spolupráce, okrem iného aj formou projektu, ktorý by mohol mať pozitívny vplyv na smerovanie Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (UK).


14. 03. 2023 16.54 hod.