Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Príď študovať na UK!

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. Naše meno je dlhodobo silnou značkou kvality na poli slovenského univerzitného vzdelávania. Nezaostávame však ani v medzinárodnom meradle a ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňujeme vo viacerých celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.


Na našich 13 fakultách v súčasnosti poskytujeme najširší výber študijných programov, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. O kvalite nášho vzdelávania svedčí najnižšia nezamestnanosť a najvyššie platy našich absolventov na pracovnom trhu na Slovensku. Absolventi UK sa však nestratia ani v zahraničí.

Univerzita Komenského je zároveň výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí naši študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov.

Študenti UK majú možnosť získať aj neoceniteľné zahraničné skúsenosti. Naša univerzita každoročne vysiela najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl na mobility Erasmus+ a prijíma aj najviac študentov zo zahraničia.

Medzi našich úspešných absolventov patria napríklad riaditeľ slovenskej pobočky internetového gigantu Google Rasťo Kulich, spolumajiteľ najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk Michal Meško, známe moderátorky Zlatica Švajdová Puškárová a Adela Vinczeová i vodnoslalomári Peter a Ladislav Škantárovci, ktorí si v roku 2016 odniesli zlatú medailu z hier olympiády v Riu de Janeiro, a mnohé iné známe osobnosti kultúrneho, spoločenského a vedeckého diania.

Všetky informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 sú dostupné na webstránke: www.uniba.sk/prijimacky