Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

FM UK rozširuje spoluprácu s firmami aj prostredníctvom projektu „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“.


04. 11. 2022 11.10 hod.

V zimnom semestri tohto akademického roka 2022/2023 Fakulta managementu Univerzity Komenského Bratislava rozšírila spoluprácu s firmami aj prostredníctvom projektu „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“ (https://sarioprax.solved.fi). Vďaka tomuto projektu sme nadviazali nové spolupráce a to prostredníctvom formulovania zadaní zo strany šiestich firiem, na ktorých, spolu zo zadaniami z ďalších štyroch spoločností spolupracujúcich s fakultou, bude počas celého semestra pracovať viac ako 50 študentov v rámci predmetu Intrapreneurship. Ide o predmet vyučovaný v 1. a 2. ročníku magisterského štúdia zameraného na podnikanie. Hlavným zámerom fakulty je pokračovať v inovácii výučby a to aplikáciou moderných metód a prístupov, ktorých zvládnutie si študenti  overia priamo na zadaniach úloh z praxe, na ktorých firmy aktuálne pracujú. Spolupráce sa relatívne jednoducho nadviazali prostredníctvom online platformy „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“, kde sme mali možnosť napriamo osloviť zástupcov vybraných firiem. Išlo o partnerov: Gastro Haal, Nemak, Vitachem, Berry Bramlage, MASAM, Nuttery. Zároveň nám členovia tímu projektu „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“ napomohli k urýchleniu spoluprác, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že vďaka ochote ako zo strany firiem, tak aj akadémie, aj táto spolupráca prinesie výstupy zaujímavé pre obe strany a pripravíme tak študentov, aby spĺňali v čo najvyššej možnej miere požiadavky praxe.