Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku na tému Rozvoj ľudských zdrojov


25. 03. 2024 19.05 hod.

Vážené študentky a vážení študenti, vážené kolegyne a vážení kolegovia,

v rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft na tému Rozvoj ľudských zdrojov. 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční v utorok 26.3.2024 v čase od 15.30 do 16.50 hod. v učebni D2. Prednášajúcou bude Lucia Polcová, manažérka útvaru Získavanie talentov a rozvoj ľudských zdrojov. Prednáška bude v slovenskom jazyku a uskutoční sa v rámci predmetu Manažment II, zúčastniť sa jej ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma.

Viac informácií: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (vyučujúci predmetu Manažment II; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk).