Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku programovej manažérky Vyšehradského fondu


22. 04. 2024 12.30 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti,

V rámci spolupráce FM UK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku programovej manažérky Vyšehradského fondu

Hosťovaná prednáška sa uskutoční utorok 30. apríla 2024 od 12:30h – 13:50h, sa na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave (miestnosť D2), v rámci ŠP Medzinárodný manažment.

Prednášajúcou je programová manažérka Vyšehradského fondu, Lenka Bučková, ktorá nám priblíži aktuálne aktivity a možnosti využitia Vyšehradského fondu.
 
Prednáška sa uskutoční v slovenskom jazyku.

Viac informácií: Vyučujúca predmetu Manažment programov a projektov EÚ, Mgr. PhDr. Lívia Bott Domonkos PhD., Katedra medzinárodného manažmentu,
livia.bott.domonkosfm.uniba.sk
vedúci katedry medzinárodného manažmentu: doc. PhDr. Marian Šuplata PhD., marian.suplatafm.uniba.sk
 
Na podujatie ste srdečne vítaní.