Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku na tému "Organizational Culture - will it change?“


25. 03. 2024 19.16 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému "Organizational Culture - will it change?“.

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 26.3.2024 v čase od 14.00 do 16.50 hod. v online forme. Link na prihlásenie:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a143svskJUhQwhwDvfDyyIYEJS1R0WKBip34Khvjh17I1%40thread.tacv2/1711351680064?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22d6b94c1d-5665-411f-9f27-98f6a67725f4%22%7d 

 

Prednášajúcimi budú Philip Reisberger a Tobias Reisberger, podnikatelia s 25 ročnou praxou zameriavajúci sa na rozširovanie B2C firiem. Prednáška bude v anglickom jazyku a uskutoční sa v rámci predmetu Organizačné kultúry, zúčastniť sa jej ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma.

Viac informácií: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (vyučujúci predmetu Organizačné kultúry; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)