Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku na tému "CCC - Culture Communication and Confusion - where culture and technology collide“


25. 03. 2024 19.34 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku na tému "CCC - Culture Communication and Confusion - where culture and technology collide“. 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 27.3.2024 v čase od 08.30 do 9.40 hod. v online forme. Link bude zaslaný študentom a pedagógom deň pred prednáškou. Prednášajúcim bude Nico Schuster, v súčasnosti pôsobiaci v Hong Kongu, CEO spoločnosti TecPal zaoberajúcej sa softvérovými a cloudovými riešeniami pre inteligentné domáce spotrebiče. Prednáška bude v anglickom jazyku a uskutoční sa v rámci predmetov Management II a Organizačné kultúry, zúčastniť sa jej ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma.

Viac informácií: doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (vyučujúci predmetov Management II a Organizačné kultúry; Katedra manažmentu FMUK; lukas.copusfm.uniba.sk)