Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku expertky pre INTERREG program v rámci predmetu Management programov a projektov EÚ


22. 04. 2024 11.57 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti,

V rámci spolupráce FM UK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku expertky pre INTERREG program

Hosťovaná prednáška sa uskutoční utorok 23. apríla 2024, 12:30h – 13:50h, na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, miestnosť D2, v rámci ŠP Medzinárodný manažment, vyučovací predmet Management programov a projektov EÚ

Prednášajúca je expertka pre INTERREG program, Ing. Monika Csonková, PhD.
Téma prednášky je Cezhraničná spolupráca Rakúsko-Slovensko.

Prednáška sa uskutoční v slovenskom jazyku.

Viac informácií: Vyučujúca predmetu Manažment programov a projektov EÚ, Mgr. PhDr. Lívia Bott Domonkos PhD., Katedra medzinárodného manažmentu,
livia.bott.domonkosfm.uniba.sk
vedúci katedry medzinárodného manažmentu: doc. PhDr. Marian Šuplata PhD., marian.suplatafm.uniba.sk

Na podujatie ste srdečne vítaní.