Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na hosťovanú prednášku Chief Investment Officer a člen predstavenstva spoločnosti Tatra Asset Management


22. 04. 2024 12.08 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
milé študentky, milí študenti,

V rámci spolupráce FM UK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku Chief Investment Officer a člen predstavenstva spoločnosti Tatra Asset Management
Hosťovaná prednáška sa uskutoční utorok, 23. apríla 2024,  17:00 – 18:20, (aula, prízemie) na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci predmetu Základy finančného managementu pre 2. ročník

Prednášajúcim je Chief Investment Officer a člen predstavenstva spoločnosti Tatra Asset Management, Michal Májek, ktorý odprednáša tému: „Mýty a Legendy o Finančných Trhoch“.
Prednáška, spojená spolu s diskusiou, sa uskutoční v slovenskom jazyku.

Viac informácií: Mgr. Vladimír Mariak PhD., vyučujúci predmetu Základy finančného managementu, Katedra ekonómie a financií,
mariak2uniba.sk
vedúca katedry: doc. PhDr. Paulína Mihaľová, PhD., paulina.mihalovafm.uniba.sk
 
Na podujatí ste srdečne vítaní.