Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Efektívna prezentácia a profesionálny prejav"


20. 10. 2022 12.48 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému 

"Efektívna prezentácia a profesionálny prejav". 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 10.11.2022 v čase od 13.10 do 14.50 hod. v učebni č. 20 (prístavba). 

Prednášajúcou bude Denisa Bendová, manažérka v oblasti vzdelávania v spoločnosti IBM. 

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetov "Úvod do finančných trhov a inštitúcií“ a "Finančný manažment", pretože získanie a rozšírenie zručností v oblasti prezentácie a profesionálneho prejavu aj pri prezentovaní finančných analýz, či investičných príležitostí je jednou z oblastí, ktoré študenti musia ovládať. Zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku. 

Viac informácií:

Mgr. Katarína Rentková, PhD. (vyučujúca predmetu "Úvod do finančných trhov a inštitúcií "; Katedra ekonómie a financií FMUK; katarina.rentkovafm.uniba.sk)
Mgr. Magdaléna Musilová, PhD. LL.M (vyučujúca predmetu "Finančný manažment"; Katedra ekonómie a financií FMUK; magdalena.musilovafm.uniba.sk)
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK;
lukas.copusfm.uniba.sk)