Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Farewell coffe and Turkish week at IRO

V máji na IRO


20. 05. 2024 12.01 hod.

10.05.2024 sme mali rozlúčkové koncosemestrálne stretnutie s Incoming Eramsus študentami a zahrnaičnými študentami anglického programu ako aj s ich vyučúcimi v rámci poslednej kávy v IRO  Offi v tomto semestri.
Akcia a veľkorysé občerstvenie bolo financované z Rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - Interkultúrna komunikácia a integrácia na UK, ktorý podporí aj ďalšie naše podobné aktivity.

Týždeň 13.05 - 17.05 bol na zahraničnom oddelení pomenovaný ako "turecký týždeň", v rámci ktorého sme privítali 10 kolegov z partnerských univerzít z Turecka. Účastníci mali pripravený bohatý program aj na rektoráte a celú akciu pomáhali koordinovať aj naši noví Incoming stážisti z Talianska.