Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

BIP - Simulácia v cestovnom ruchu KU Zimná škola 2023/24

BIP - Blended Intensive Program - nový intenzívny formát programu Erasmus.


26. 03. 2024 12.33 hod.

Účasť na winter school KU Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku bola vskutku obohacujúca - pre študentov i učiteľov.

Intenzívny formát manažovania fiktívnych hotelov bol vysoko praktický, spájal teóriu s reálnymi scenármi z praxe. Práca v medzinárodných tímoch rozšírila obzory študentov a posunula ich komfortné zóny. Odporúčame každému kto hľadá zaujímavé skúsenosti a inšpiráciu vycestovať na podobné BIP mobility.
Peter Marcin & Miloš Mrva

Zúčastniť sa tejto winter school bola úžasná skúsenosť. Naučila som sa veľa o manažmente v hotelovom priemysle, práci v medzinárodných tímoch, a navyše sme mali kopec zábavy!
Alexandra Diabelková / študentka

Winter school ma dostala mimo komfortnej zóny, musela som sa postaviť rôznym výzvam, pracovať s rôznymi ľuďmi - vďaka tomu všetkému som sa zlepšila. Táto skúsenosť celkovo obohatila moje štúdium.
Júlia Lošak / student