Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Program Erasmus je aj pre učiteľov a zamestnancov

Máj 2022

Počas mája 2022 vyšle FM UK 5 zamestnaneckých mobilít v rámci Ersmus programu na partnerské university v Španielsku, Čechách, Írsku a Portugalsku.

Zároveň budeme hosťovať 30 Incoming mobilít z celej EU, už tento týždeň vyučujúcich: Mr. Recep Tekeli z Adnan Menderes University - Aydin, Turecko a Deniy Unal Adıgüzel z Pamukale University – Deniyli, Turecko.

Mrs. Hanna Górska-Warsewicz a Mr. Debski

Druhý májový týždeň sa niesol na FM okrem iného v duchu mnohých Incoming mobilít, prvými boli kolegovia z Poľska Hanna Górska-Warsewicz a Mr. Debski

Slovami Dr. Gorskej"

"Bolo pre mňa cťou byť na Univerzite Komenského na Fakulte manažmentu. Venovala som pozornosť výskumu, ktorý sa uskutočňuje v rámci širokej štruktúry oddelenia. Zaujali ma časopisy vydávané fakultou v oblasti manažmentu a marketingu.

Bratislava je krásne mesto a jej rozvoj je z roka na rok zrejmý, čo vyzdvihuje aj jej historické dedičstvo. Dúfam, že sa budem môcť opäť vrátiť na univerzitu, možno na jednu z konferencií alebo na spoločný výskum. Veľmi pekne ďakujem za milé prijatie, o čom svedčia aj fotografie."

Mr. Robert Pyka

Mr. Robert PykaProfessor z University of Silesia in Katowice – Katowice, Poland

Predniesol prezentáciu našim študentom na tému: Social-historical Backgrounds European state`s territorial structures & management of metropolitan areas

Dr. Vincent Fromentin

Dr. Vincent Fromentin - odborný asistent z University of Lorraine, CEU, CEU – Nancy, Francúzsko

Našim študentom predniesol prezentáciu na tému: Investičné stratégia.

4 mobility z: Burdur Mehmet Akif Ersoy University – Burdur, Turkey

Mr. Huseyin Dalgar – Professor from Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Business Administration Department – Burdur.

Odprezentoval: Financial statement analysis methods.

Mr. Ismail Celik

Mr. Ismail Celik - Associate Professor from Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Business Administration Department – Burdur, Turkey.

Odprezentoval- Introduction to time series analysis

Mr. Omer Teksen

Mr. Omer Teksen - Associate Professor from Burdur Mehmet Akif Ersoy University – Burdur, Turkey

Odprezentoval: Turkish accounting applications and financial tables.

Mr. Cihan Cengiz

Mr. Cihan Cengiz - Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Strategy Development Department – Burdur, Turkey - na Staff Mobilite- Training

Ms. Sylvie Kotikova

Ms. Sylvie Kotikova - Associate Professor z Katedry ekonomie a managementu  - Fakulta sociálně ekonomická 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně , Ústí nad Labem – odprezentovala Multinational companies and their foreign direct investment.

Mr. Juan Carlos Roca Pulido

Mr. Juan Carlos Roca Pulido - from University of Huelva, Faculty of Business Sciences and Tourism – Huelva, Spain

Odprezentoval: Visual Basic for Applications

 

Ms. Céline Blondeau

Ms. Céline Blondeau - Riaditeľka kampusu Nantes, odborníčka na internacionalizáciu, docentka poisťovníctva a financií z Catholic University of the West UCO Angers, Faculty of Business and Management – Rezé, France

Odprezentovala študentom francúzskeho programu: Long term corporate financing.

Deníz Ünal ADIGÜZEL

DENİZ ÜNAL ADIGÜZEL – pred rokmi dokončila svoje magisterské štúdium u nás na FMUK ako zahraničná denná študentka, v súčastnosti pracuje na Pamukkale University v Turecku.
V tomto týždni u nás hosťovala v rámci Erasmus STA mobility, mala prednášku na tému Consumer Behavior Theories, Cuteness Marketing.

Dojemné bolo stretnutie po rokoch s jej obľubeným vyučujúcim prof. Petrom Štarchoňom.

Jej vlastnymi slovami:

"Je to moja tretia návšteva Bratislavy a vždy, keď odchádzam som veľmi šťastná. Chcela by som sa poďakovať všetkým priateľom na Univerzite Komenského za ich veľkú pozornosť a milé privítanie. Milá Erika, pán Štarchoň a İlayda, dúfam, že sa naše cesty čoskoro opäť skrížia. Zostaň s láskou..."

 

 

Mr. Recep Tekeli

Mr. Recep Tekeli  z Adnan Menderes University - Aydin, Turecko

Je profesorom verejných financií na Katedre verejných financií na Ekonomickej fakulte univerzity Aydın Adnan Menderes. Vyučuje Public Budgeting a Budget Policy, matematiku pre ekonomov a medzivládne vzťahy. Jeho výskumné oblasti zahŕňajú otázky z oblastí financií miestnej samosprávy, verejnej ekonomiky a rozpočtovej politiky. Návšteva Fakulty mangementu Univerzity Komenského bola podľa jeho slov pre neho prínosom. Rád tu odučil témy z Mathematics for Economics, ktoré vyučuje aj študentov prvého ročníka na Katedre verejných financií v Turecku.

Jeho vlastnými slovami:
“Počas mojej návštevy prvá vec, ktorá ma upútala, bolo umývadlo v triede. Lektori si môžu umyť ruky po použití tabule. Študenti pijú vodu z vodovodu, lebo je pitná. Myslím, že to bola celkom pozoruhodná vec, na ktorú nikdy nezabudnem. Personál bol počas mojej návštevy veľmi priateľský a ochotný."

 

Apríl 2022

Počas apríla 2022 hosťujeme v rámci Erasmus výmenných mobilít štyroch čestných hostí z našich partnerských univerzít, menovite: pána Mangirdas Morkūnas z Vilnius University – v Litve, pani Emel Yarimoglu z Yasar University -  v Turecku, pani Cláudia Afonso a pána Tiaga Pedrosu z Polytechnic Institute of Braganca – v Portugalsku.

Mr. Mangirdas Morkūnas

Mr. Mangirdas Morkūnas mal prednášku na tému:

“Sales Promotion and Point of Purchase Communication”, našich študentov ohodnotil ako veľmi bystrých, Bratislavu ako krásne rozkvitnuté mesto plné milých ľudí a vyzdvihol príjemnú atmosféru na našej fakulte a organizáciu nášho zahraničného oddelenia, čo si vážime.

Povedané jeho vlastnými slovami:

“Bratislava sa mi javí ako mesto veľmi milých a slušných ľudí, ktorí sa nestrkajú ani vo verejnej doprave. Moderný prístup sa tu rozptyľuje s ohľadom na tradíciu a vytvára jedinečnú a veľmi príjemnú relaxačnú atmosféru. Pivo je lacnejšie ako káva a Slováci nejedia čerstvú zeleninu ako extra prílohu”

 

 

Emel Yarimoglu

Emel Yarimoglu

Yasar University in Izmir- Faculty of Business, Turkey

Je docentkou marketingu. V danom odbore vyučuje niekoľko kurzov, ako je marketing služieb, manažment maloobchodu, marketingový výskum, medzinárodný marketing, brand management … Má veľa publikácií v SSCI a Scopus indexovaných časopisoch najvyššej úrovne.

Emel – odprezentovala našim študentom prednášku na tému: „Creating Marketing Strategy and Building Customer Relationship”. Prejavila veľký záujem o Letnú školu, ktorú plánujeme na FM toto leto a rada by zapojila ich univerzitu do akéhokoľvek spoločného  BIP Eramsus projektu /viac o projekte v ďaľšom texte/ v budúcnosti. Rada by našla viac možností na spoluprácu našich univerzít s prípadnou podporou NŠP grantov.

 

 

 

Claudia Afonso a Tiago Pedrosa

Claudia Afonso má právnický titul z University of Coimbra a magisterský titul v daňovom práve na Univerzite v Minho. Je právnou poradkyňou a právničkou na ochranu údajov na Polytechnickom inštitúte v Bragançe. Koordinovala implementáciu všeobecného nariadenia o ochrane údajov v IPB a podporuje Kompetenčné centrum kybernetickej bezpečnosti v oblasti právneho poradenstva, výskumu a duševného vlastníctva.

Tiago Pedrosa má PhD. z informatiky na Universite Minho, Aveiro a Porto a bakalársky titul z informatiky z Polytechnického inštitútu v Bragançe. Je výskumníkom a konzultantom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti na oddelení informatiky a komunikácie Fakulty techniky a manažmentu Polytechnického ústavu v Bragançe. Je tiež vedúcim pracovníkom pre informačnú bezpečnosť, koordinátorom Kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti, koordinátorom tímu reakcie na incidenty počítačovej bezpečnosti, riaditeľom kurzu krátkeho cyklu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a integrovaným členom Výskumného centra digitalizácie a inteligentnej robotiky (CeDRI). Rozvíja výskum v oblasti aplikovanej kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, integruje projekty, realizuje transfer technológií a poradenstvo. Má niekoľko publikovaných vedeckých prác, dohliada na niekoľko magistrov, bakalárov a stážistov.

 

Obaja boli u nás na niekoľkých stretnutiach týkajúcich sa súčasných a budúcich projektov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a počítačovej kriminality.

Počas ich návštevy bola na FM Univerzite Komenského v Bratislave streamovaná hodina Cybersecurity Polytechnického ústavu Bragançského v ramci tzv. Blended Intensive Programme (BIP) v kybernetickom priestore na Univerzite Komenského v Bratislave a bola streamovaná pre všetkých ostatných vzdialených študentov zapísaných do BIP projektu.

Ide o projekt, ktorý organizuje Polytechnický ústav Bragança spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou v Léone v Španielsku so študentmi z viacerých krajín. Pracuje sa dištančne so vzdialenými triedami s úlohami a projektmi a na konci semestra je doplnený intenzívnym týždňom v Portugalsku.


BIP- Blended Intensive Programme - Zmiešaný intenzívny program:

nový a flexibilnejší formát mobility, v ktorom sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou

Základné pravidlá:

  • min. 3 VŠ z troch krajín programu
  • fyzická mobilita min.5 až 30 dní, povinný virtuálny prvok
  • min. počet mobilitných učiacich sa 15
  • účastníci z tretích krajín nepridružených k programu sa do tohto počtu nezapočítavajú a takisto ani domáci účastníci a vyučujúci
  • príspevok na BIP je určený na organizáciu BIP
  • mobilitní účastníci dostávajú grant od svojej vysiel. školy so sadzbami na krátkodobú mobilitu
  • domáci účastníci nemajú nárok na grant