Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akcie organizované na FM

Summer School Israel 2023 - 24. -28. 7. 2023

ERASMUS Congress and Exhibition 2023 v Ríme 26.- 30. 6. 2023

Internacionalizácia na predmete International marketing - 22. 5. 2023

Návšteva veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie J.E. Petra Nelsona na pôde Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave dňa 10. mája 2023

FORUM - Študenti-Spoločnosti-Univerzity - 19. 4. 2023

Návšteva študentov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave - 5. 4. 2023

Hosťovaná prednáška na KMM na predmete Nemecký seminár - 29.03.2023

Strategické stretnutie k medzinárodnej projektovej spolupráci a Summitu Smart City 360° v Prahe

Seminár „Manažment vo veľkom svete hotelierstva, turizmu i reštaurácií„ - 2.3.2023

Hosťovaná prednáška na predmete International marketing a rokovanie o spolupráci s Taiwanom - 28.02.2023

ONLINE KONZULTÁCIE K ŠTÚDIU V CUDZÍCH JAZYKOCH - 6.2.2023

Summit Smart City 360° - 18.1.2023

Odborný seminár k informačnej bezpečnosti - 29.11.2022

Analytika očami profesionálov – pásmo prednášok pre študentov 9. 12. 2022

Európska únia - ekologický a udržateľný priestor

Študentská mobilita vo francúzskom Amiens - 31. 10. - 4. 11. 2022

Vedecká konferencia PEMF2022 - 10. 11. 2022

Workshop „Fresque“ - 20. 10. 2022

POSITIVE LEADERSHIP CONFERENCE - 16.6.2022

Deň Európy a FORUM / VEĽTRH 2022 na FM UK - 9. 5. 2022

Hosťovaná prednáška na KMM - 29. 4. 2022

Faculty of Management Summer Course

Program Erasmus je aj pre učiteľov a zamestnancov

Stretnutie fakultných referentov zahraničných oddelení UK na Fakulte managementu - 8. 4. 2022

Vysvetľujeme a diskutujeme na FM UK - 21. 2. 2022

Letná škola 2021 - Ekonomika v kruhu

Týždeň zodpovednosti 2021 - 26.  4. - 30. 4. 2021

Letná škola 2020 - Ekonomika v kruhu

BEÁNIA FMUK 2019 - 22. 11. 2019

Študenti na obede s prezidentom

Týždeň zdravia na FM UK týžden od 16. 4. - 20. 4. 2018

výzva: Týždeň bez emisií týžden od 16. 4. - 20. 4. 2018

Myslíme naTUR 2 16. 4. 2018 od 10:30 do 15:20

Daruj a pomôž! 18. 4. 2018 od 9:00 do 13:30

diskusia Krajšie Slovensko 18. 4. 2018 od 14:00 v JAME

Unikátny vzdelávací pobyt - marec 2018