Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Fakulta managementu UK každoročne organizuje vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

S aktívnou účasťou na konferencii sú spojené viaceré publikačné možnosti.
Bližšie informácie o aktuálnom ročníku konferencie ako aj pokyny pre písanie príspevkov do konferenčného zborníka nájdete na stránkach konferencie.