Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o projekty

Ponuka od Institute for Training, Employment and Learning...23. 10. 2017

You can find more information at www.erasmustrainingcourses.com and in the attached 2017-18 course catalogue

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie...03. 10. 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona...

ERC granty na rok 201810. 08. 2017

Predbežný harmonogram ERC grantov na rok...