Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o projekty

Štipendiá SYLFF - pre študentov magisterského stupňa a pre...17. 02. 2017

Cieľom štipendia je podporiť/vzdelávať potenciálnych budúcich vedúcich pracovníkov v oblasti medzinárodných vzťahov, manažmentu, rozvoja post-komunistických...

Nový pracovný harmonogram ERC na obdobie 2016/201716. 08. 2016

Žiadosti o Starting grant je možné podávať od 27. júla 2016 do 18. októbra 2016. Výzva je zverejnená...