MS Outlook

Desktopová aplikácia MS Outlook je (nielen) emailový klient, ktorý je štandardne predvolený na pracovných staniciach. Za pomoci MS Outlook môžete spravovať emaily, kontakty, úlohy, kalendáre a oveľa viac. Pre viac informácií navštívte oficiálne stránky Microsoftu, kde nájdete prehľad a návody k aplikácii MS Outlook.

MS Outlook pre Mac OS

Pre úspešné pripojenie budete potrebovať MS Outlook 2011 / 2016 pre Mac. Public Folders nie sú podporované v aplikácii MS Outlook pre Mac. MS Outlook 2011 pre Mac nemá lokalizáciu v slovenskom jazyku. Odporúčame preto inštaláciu novšej verzie MS Outlook 2016. Viac o inštalácií MS Office v návode.

Spustite aplikáciu Microsoft Outlook. V položke Tools vyberte Accounts.

Ak je to prvý účet, ktorý vytvárate v MS Outlook-u, pod položkou Add an Account, kliknite na Exchange Account. Ak ste už mali nastavený e-mailový účet pre inú e-mailovú adresu v ľavom dolnom rohu kliknite na znak + tak, ako to môžete vidieť na obrázku nižšie, následne kliknite na položku Exchange....

V sekcii Enter your Exchange account information vyplňte všetky potrebné údaje. V podsekcii Authentication v položke Method sa uistite, že je zvolené User Name and Password. Ako User name vpíšte svojú celú e-mailovú adresu. Položka Configure automatically musí byť označená a potvrďte kliknutím na Add Account.

Po kliknutí na Add Account Outlook vykoná online vyhľadávanie, aby našiel potrebné nastavenia na serveri. Následne sa otvorí dialógové okno, ktoré vás požiada o povolenie servera nakonfigurovať vaše nastavenia - zvoľte Always use my response for this server a kliknite na Allow.

Ak je program Outlook schopný nastaviť váš účet, uvidíte vami nastavený účet v ľavom paneli dialógového okna. Ak je potrebné upraviť niektoré údaje môžete ich upraviť teraz. Po úprave môžete dialógové okno zatvoriť a program MS Outlook je pripravená na používanie.

POZOR! Pri prvom spustení je potrebné počkať niekoľko sekúnd alebo minút kým sa zo servera stiahnu všetky e-maily.