Kontakt

V prípade problémov alebo otázok sa môžete obrátiť na Centrum informačných technológii (CIT) Fakulty managementu:

Fakulta managementu UK
Centrum informačných technológii FM (3. poschodie, č. dv. 319)
Odbojárov 10, P. O. Box 95
820 05 Bratislava 25

Email: servis(zavináč)fm.uniba.sk