Často kladené otázky

Neviem sa prihlásiť. Čo mám robiť?

V prvom rade je potrebné uvedomiť si kam sa potrebujete prihlásiť. CIT FM UK má v správe prihlasovanie sa do Office 365 a taktiež prihlasovanie sa do počítačov v laboratóriách výpočtovej techniky (LVT). Návod ako sa prihlásiť do Office 365 nájdete tu. Vaše prihlasovacie údaje do Office 365 sú totožné s prihlasovacími údajmi do počítačov v LVT a to v tvare meno.priezvisko(zavináč)fm.uniba.sk a vaše heslo je rodné číslo.

V prípade, že sa potrebujete prihlásiť do systému AIS2 je potrebné uvedomiť si, že daný systém je spravovaný centrálne Univerzitou Komenského v Bratislave. Viac o tejto službe nájdete na http://uniba.sk/ais.

Ako sa prihlásim do fakultného Office 365?

Prihlasovacie údaje každého zamestnanca aj študenta sú v tvare meno.priezvisko(zavináč)fm.uniba.sk a príslušné heslo. Je potrebné, aby ste sa prihlasovali celým emailom, či už ide o prihlasovanie sa do Office 365 alebo do počítačov v LVT.

Ako sa prihlásim do počítača v Laboratóriach výpočtovej techniky (LVT)?

Prihlasovacie údaje každého zamestnanca aj študenta sú v tvare meno.priezvisko(zavináč)fm.uniba.sk a príslušné heslo. Je potrebné, aby ste sa prihlasovali celým emailom, či už ide o prihlasovanie sa do Office 365 alebo do počítačov v LVT.

Ako funguje licencia Office 365 Pro Plus zadarmo?

Každý zamestnanec a taktiež študent Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave má možnosť získať licenciu Office 365 Pro Plus úplne zadarmo. K tomu, aby ste získali licenciu musíte byť v pracovnoprávno vzťahu s fakultou, resp. riadne zapísaným študentom fakulty na štúdium. Všetky potrebné informácie nájdete na našej web stránke.

Vaša licencia nie je platná dňom ukončenia pracovného pomeru, dňom ukončenia štúdia štátnou skúškou, vylúčením zo štúdia, prerušením štúdia alebo inak prerušeným vzťahom s fakultou.

Na koľkých zariadeniach môžem využiť licenciu Office 365 Pro Plus?

Licenciu Office 365 Pro Plus je možné využiť až na 5 PC/MAC alebo na 5 mobilných zariadeniach (mobilný telefón/tablet).

Potrebujem prístup na internet pre využitie Office 365?

Pre inštaláciu balíčka Office 365 Pro Plus je potrebné, aby mal užívateľ stabilné pripojenie na Internet. Pre ďalšie používanie Office 365 Pro Plus sa nevyžaduje pripojenie k internetu, avšak pre kancelársky balíček bude požadovať pravidelnú autentifikáciu cez internet (približne každých 30 dní).

Čo sa stane s mojou emailovou adresou po štátnej skúške?

Dňom úspešného vykonania štátnej záverečnej skúšky stráca študent (v tomto prípade absolvent) nárok na akékoľvek služby poskytované v rámci služby Office 365 a to:

  • emailové konto
  • prístup na PC v LVT
  • licenciu pre Office 365 Pro Plus
  • iné súvisiace služby

Študentov preto vyzývame, aby si pred absolvovaním štátnej záverečnej skúšky zálohovali všetky potrebné informácie z konta Office 365. Proces vymazania konta je nezvratný a teda ho nie je možné obnoviť.