Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Katedry informačných systémov na LS 2016/2017

KONZULTAČNÉ HODINY platia iba počas výučbových týždňov

Počas skúškového obdobia je nutné si konzultácie s pedagógom dohodnúť prostredníctvom e-mailu

 

 

V y u č u j ú c i

K o n z u l t a č n é   h o d i n y

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Utorok od 10:30 do 11:30 a od 15:30 do 17:00

a po dohode so študentom cez e-mail

miestnosť č. 325 (vchod cez sekretariát)

02/ 50117 488

michal.gregusfm.uniba.sk

prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc.

Pondelok: 8:30 - 10:30

miestnosť č. 334

02/ 50117 483

dusan.soltes@fm.uniba.sk

doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD.

Utorok 12:30-13:30

Prípadne po dohode e-mailom

miestnosť č. 306

02/ 50117 453

maria.bohdalova@fm.uniba.sk

doc. Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 335 B

02/ 50117 415

jaroslava.kniezovafm.uniba.sk

doc. RNDr. Viliam Malcher,CSc.

Utorok od 12:30 do 13:50 a po dohode so študentom

miestnosť č. 327

02/ 50117 486

viliam.malcherfm.uniba.sk

doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD.

Utorok:       17:00 – 18:00

Streda:       14:00 – 15:00

miestnosť č. 328 A

02/ 50117 484

iveta.stankovicovafm.uniba.sk

Ing. Miroslav Baláž, CSc.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 335 B

02/ 50117 415

miroslav.balazfm.uniba.sk

Mgr. Eleonóra Beňová, PhD.

Streda 14:00-15:00

Stvrtok 16:00-17:00

a po dohode so študentom

miestnosť č. 328

02/ 50117 485

eleonora.benovafm.uniba.sk

RNDr. Michal Greguš ml., PhD.

Utorok 9:00 -10:00

pre externých študentov: štvrtok 16:00 -17:00

miestnosť č. 329

02/ 50117 407

michal.gregusml@fm.uniba.sk

Ing. Miloslav Chalupka, PhD.

Štvrtok: 17:00 - 18:20

miestnosť č. 332 B

02/ 50117 456

miloslav.chalupkafm.uniba.sk

Ing. Vincent Karovič, PhD.

po dohode so študentom

miestnosť č. 335 B

02/ 50117 468

vincok@stonline.sk

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

Štvrtok:15:30 – 17:00

alebo mailom - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 332 C

02/ 50117 477

zuzana.kovacicova@fm.uniba.sk

0902 946 511

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Peráček, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. K7

tomas.peracekfm.uniba.sk

Mgr. Lenka Procházková, PhD.

Utorok: 10:30 - 11:30 a po dohode mailom

02/ 50117 474

Miestnosť č. 409

lenka.prochazkova@fm.uniba.sk

JUDr. Silvia Treľová, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 328

02/ 50117 485

silvia.trelovafm.uniba.sk

RNDr. Eva Kostrecová, PhD.

Streda 12:00 do 13:00  alebo e-mailom - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č.K1 (kocka, vo dvore)

eva.kostrecovafm.uniba.sk

Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Utorok 14:00 do 15:30

miestnosť č. 330

02/ 50117 482

jaroslav.vojtechovskyfm.uniba.sk

Dipl.-Ing. Dr. Natalia Kryvinska

Utorok 14:00 – 15:00 alebo e-mail - individuálne po dohode so študentom (AJ)

miestnosť č. 335/A

natalia.kryvinska@fm.uniba.sk

 

 

Externí spolupracovníci katedry

doc. JUDr. Ján Matlák, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

matlak.jan1@gmail.com

Ing. Peter Balco, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom resp. telefonicky

peter.balcofm.uniba.sk

0915 995 755

Mgr. Dana Rapoš, LL.M

e-mail - individuálne po dohode so študentom

dana.rapos@fm.uniba.sk

Mgr. Milena Nosková, M.B.A., LL.M.

 

e-mail - individuálne po dohode so študentom milena.noskovanoskopartners.eu

0903 367 378

Mgr. Július Selecký, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 330

julius.seleckyfm.uniba.sk

RNDr. Peter Švaňa, CSc.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 328

peter.svanafmph.uniba.sk

peter.svanafm.uniba.sk

PhDr. Peter Veselý, PhD.

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 330

peter.veselyfm.uniba.sk

PaedDr. Jarmila Brtková

po dohode so študentom príp. mailom

miestnosť č.409

02/ 50117 474

jarmila.brtkova@fm.uniba.sk

Ing. Pavol Gono

Piatok: 12:00 - 14:00

miestnosť č. 319 (LVT)

pavol.gonofm.uniba.sk

Mgr. Alexandra Mittelman

Streda: 16:30 – 17:00 a po dohode e-mailom

miestnosť č.409

02/ 50117 474

alexandra.mittelman@fm.uniba.sk

Mgr. et Bc. Peter Ondris

e-mail - individuálne po dohode so študentom

peter.ondrisgmail.com

peter.ondris@fm.uniba.sk

Mgr. Ivan Osvald

e-mail - individuálne po dohode so študentom

ivan.osvald@beset.sk

Mgr. Andrea Studeničová

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č.326

andrea.studenicovafm.uniba.sk

02/ 50117 487

Mgr. Zuzana Tenglerová

Utorok 12:00 – 13:00

A po dohode emailom

miestnosť č. K9 (kocka, vo dvore)

02/ 50117 556

zuzana.tenglerova@fm.uniba.sk

JUDr. Juraj Vališ

e-mail - individuálne po dohode so študentom

jvalisvalis.sk

0903 929 300

Interní doktorandi:

Ing. Rastislav Kulhánek

Pondelok 13:00 – 15:00

Stvrtok 9:00 – 12:00

alebo e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 335/A

rastislav.kulhanek@fm.uniba.sk

Mgr. Marina Faďoš

e-mail - individuálne po dohode so študentom

marina.fados@fm.uniba.sk

Mgr. Vincent Karovič

doktorand Katedry manažmentu

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č. 332 A

vincent.karovic2@fm.uniba.sk

Mgr. Eva Poráziková

e-mail - individuálne po dohode so študentom

miestnosť č.330

eva.porazikovafm.uniba.sk<s></s>