Katedra ekonómie a financií

Vedúci katedry:
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
tel.: +421 2 50 117 423
e-mail: jozef.komornikfm.uniba.sk

Tajomník katedry:
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
tel.:+421 2 501 17 416
e-mail: paulina.stachovafm.uniba.sk

Sekretariát:
Magdaléna Jankovičová
tel.: +421 2 50 117 418
e-mail: magdalena.jankovicovafm.uniba.sk

Interní pracovníci katedry:
prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD
prof. Mgr. Tatiana Kluvanková Oravská, PhD
prof. RNDr. Ing Ľudomír Šlahor, CSc.
doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.
doc. Ing. Mgr.Urban Kováč, PhD.
doc. PhDr. René Pawera, PhD.
doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD.
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.
PhDr. Gabriela Bérešová, PhD.
PhDr. Daniela Majerčáková, PhD.
Ing. Viera Ölvecká, PhD.
Ing. Jarmila Wefersová, PhD.
Mgr. Eva Brestovanská, PhD.
Mgr. Veronika Gežik Chobotová, PhD.
Mgr. Ján Janać, PhD.
Mgr. Ján Smoleň, PhD.
Mgr. Janka Kottulová, PhD.
Mgr. Petra Milošovičová, PhD.
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD.
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD.
Mgr. Katarína Rentková, PhD.

Interní doktandi:
Mgr. Peter Bajzík
PhDr. Mária Barteková
Mgr. Lenka Chorvatovičová
RNDr. Zuzana Jančovičová
Mgr. Mário Papík
Mgr. Monika Roštárová
Mgr. Rita Szarková
Ing. Ján Káčer
Mgr. Vladimir Hrček
Mgr. Magdaléna Musilová

Francúzski lektori:
JUDr. Frederic Delaneuville
Mgr. Joseph Martino
Mgr. Olivier Dumontel

Externí spolupracovníci katedry:
prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
doc. RNDr. Ján Pekár, CSc.
doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.
Ing. Tibor Nánási, CSc.
PhDr. Štefan Rychtárik, PhD.
PaedDr. Janka Chládecká, PhD.
Mgr. Peter Struk, PhD.
Ing. Boris Šturc, CSc.
Ing. Vladimír Valach, MBA
RNDr. Ján Valášek, CSc.
Mgr. Martin Vozár, PhD.
RNDr. Dušan Wunder, CSc.
Mgr. Rastislav Molnár, MSc
Mgr. Dávid Molnár
RNDr. Danuše Szökeová, PhD.
Mag. Phil. Hans Wefers, Dr. Phil.


Na 1. stupni štúdia zabezpečuje Katedra ekonómie a financií pedagogický proces v povinných predmetoch: matematika, ekonómia, účtovníctvo, základy finančného manažmentu, peniaze a bankovníctvo, medzinárodné ekonomické vzťahy, štatistika, štatistické metódy, anglický jazyk pre manažérov.
Katedra ekonómie a financií zabezpečuje taktiež pedagogický proces v študijnom programe Medzinárodný manažment – francúzsky program a Medzinárodný manažment – nemecký program v predmetoch: francúzsky jazyk resp. nemecký jazyk pre manažérov, medzinárodné právo verejné, medzinárodné ekonomické právo, medzinárodný obchod, medzinárodné organizácie, právnická francúzština resp. nemčina, medzikultúrna komunikácia, francúzske resp. nemecké reálie, francúzsky resp. nemecký seminár, obchodné rokovania.
V magisterskom štúdiu Katedra zabezpečuje pedagogický proces v študijnom programe Manažment v bloku Financie v povinných predmetoch finančný manažment, finančné účtovníctvo, manažérske účtovníctvo, finančné trhy a inštitúcie, investičné analýzy, modelovanie ekonomických procesov. V študijnom programe Medzinárodný manažment v povinných predmetoch finančný manažment, regionálna ekonomická politika EÚ, európske právo, medzinárodné financie, finančné právo EÚ.